Валута
BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN
Меню
Профил
Език

Защита на личните данни

 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Чл. 28. (1) Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Считано от 25.05.2018 г., което е началната дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се взема от Ползвателя изрично, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

(3) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 29. (1) Във всеки момент, Доставчикът в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: https://printcontrol.bg/forgot_pass.html

(3) В случай на непълноти относно защитата и обработката на личните данни на Ползвателя, подробно описание е налично в Политиката за поверителност на уеб сайта ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, находяща се на адрес https://printcontrol.bg/page/9/gdpr-politika-za-zashtita-na-lichnite-danni.html